poniedziałek, 19 lipiec 2010 12:58 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że z dniem 1 marca 2010 roku weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.2009r.,Nr.218.poz.1696).

Wszelkie informacje dotyczące zmian w rozporządzeniu dostępne są na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco