poniedziałek, 07 marzec 2016 12:05 | Aktualności

Ferie zimowe

Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego zorganizowany był w okresie od 15 lutego do 25 lutego 2016 r. Zorganizowano ogółem 408 turnusów wypoczynku, w tym 139 turnusów wyjazdowych oraz 269 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.W województwie pomorskim z zorganizowanego wypoczynku skorzystało 15011 uczestników.

Podobnie jak w roku ubiegłym podejmowano stosowne działania edukacyjne propagujące bezpieczne i higieniczne warunki uczestników wypoczynku.
Realizowano zagadnienia dotyczące profilaktyki w zakresie:

  • higieny osobistej oraz higieny otoczenia;
  • profilaktyki zachorowań  na grypę;
  • profilaktyki używania substancji psychoaktywnych;
  • szkodliwości, jakie niesie za sobą palenie papierosów.

W 2016 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego w ramach nadzoru nad wypoczynkiem zimowym skontrolowała 317 turnusów, w tym 65 w obiektach hotelowych, w których świadczone są usługi hotelarskie, 44 turnusy w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 208 form wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Na terenie województwa pomorskiego w okresie zimowego wypoczynku odnotowano 2 prośby o interwencje, z czego jedna potwierdziła nieodpowiednie warunki sanitarno-higieniczne w obiekcie używanym do wypoczynku sezonowo.

Podczas kontroli przeprowadzanych w placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy był dobrze zorganizowany, zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach. Oferowany uczestnikom program był ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj. zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco