piątek, 01 kwiecień 2016 14:36 | Aktualności

Zgodnie   z   art.    12a   ust.   3   z   dnia   14   marca   1985   r.   (Dz.U.   2015,   poz.   1412), Pomorski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  przedstawia  raport  o  stanie  sanitarno­ higienicznym  województwa  pomorskiego.  Raport  obejmuje  zagadnienia  i  problemy  zdrowotne, nad   którymi   Państwowa   Inspekcja  Sanitarna  jako   instytucja  powołana  do   realizacji   zadań z zakresu   zdrowia   publicznego   sprawuje   nadzór.   W raporcie   przedstawione   są   informacje o warunkach  środowiska,  warunkach  zdrowotnych  żywności,  żywienia  i  przedmiotów  użytku, higienie   pracy   w zakładach   pracy,   higienie   procesów   nauczania   i   wychowania,   higienie wypoczynku  i  rekreacji,   higienie  radiacyjnej,  warunkach  higieniczno  -   sanitarnych  obiektów użyteczności  publicznej,  działalność  oświatowo  -   zdrowotna  i  promocja  zdrowia,  realizowana zarówno w programach ogólnopolskich,  regionalnych, jak również lokalnych  i  odnoszących  się do konkretnych środowisk.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco