środa, 13 kwiecień 2016 09:42 | Aktualności

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przez całe życie zawodowe jest korzystne dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” na lata 2016–17, której przyświecają cztery główne cele:

  • promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
  • zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;
  • umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
  • wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Dlaczego kampania jest tak ważna?
Siła robocza w Europie starzeje się, wiek emerytalny ulega podwyższeniu i prawdopodobne staje się wydłużenie długości życia zawodowego.
Praca służy zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, a dobre zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zwiększa wydajność i efektywność. Zmiany demograficzne mogą stwarzać problemy, ale zapewnienie zrównoważonego życia zawodowego pomoże stawić im czoła.

Od momentu inauguracji kampanii (14 kwietnia 2016 r.) wiele zasobów jest dostępnych na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy pod adresem https://www.healthy-workplaces.eu/all-ages-splash-page/

Można tam znaleźć:

  • sprawozdania i studia przypadku na temat zarządzania BHP w kontekście starzenia się siły roboczej;
  • praktyczny e-przewodnik dotyczący zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
  • prezentacje PowerPoint, ulotki plakaty i inne materiały promocyjne;
  • informacje o konkursie dobrych praktyk pod hasłem „„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”;
  • infografiki;
  • filmy animowane.

Dodatkowe informacje i i materiały informacyjne na temat kampanii (plakat, przewodnik, prezentację i ulotkę) można również znaleźć na stronie internetowej Centralnego Instytut Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco