piątek, 15 kwiecień 2016 13:55 | Aktualności

Konkurs na plakat pt. "Stop dopalaczom"

Główny Inspektor Sanitarny
ogłasza konkursu na PLAKAT pod tytułem "Stop dopalaczom".

Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego (graficznego) w formie PLAKATU zwanego dalej pracą konkursową w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych pod tytułem: „Stop dopalaczom”.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://gis.gov.pl