czwartek, 28 kwiecień 2016 15:04 | Aktualności

Szkolenie dla pracowników Inspekcji Sanitarnej pt. „Nadzór nad domami pomocy społecznej oraz placówkami zapewniającymi całodobową opiekę”

W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku odbyło się szkolenie z udziałem przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Prezesa Zarządu Regionu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Gdańsk Orunia oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie.

Podczas debaty uczestniczący w szkoleniu Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej przybliżyli zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania placówek.

Poruszono następujące tematy:

  • podstawowe akty prawne obowiązujące w domach pomocy społecznej;
  • „Domowość” a „Instytucjonalność” w domu pomocy społecznej;
  • sprawy organizacyjno-administracyjne funkcjonowania obiektów oraz najczęściej występujące problemy;

Przedstawicie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego omówili natomiast sposób wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaprezentowano różnice pomiędzy domami pomocy społecznej a placówkami zapewniającymi całodobową opiekę oraz naświetlono problem związany z brakiem umocowań prawnych w egzekwowaniu spełniania wymagań przez placówki.

Spotkanie zaowocowało wymianą doświadczeń w zakresie prowadzonego nadzoru nad obiektami oraz poszerzyło współpracę między organami.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco