wtorek, 10 maj 2016 13:58 | Aktualności

Mając na uwadze fakt, że środowisko osadzonych w Zakładach Karnych narażone jest w sposób szczególny na niebezpieczeństwa związane z nowymi narkotykami, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego przeprowadzili w I kwartale 2016 roku szkolenia dla kadry kierowniczej oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej. Szkolenia te były elementem działań promujących profilaktykę z zakresu ograniczania zjawiska zażywania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych zwanych „dopalaczami”.

Na terenie całego województwa odbyło się 10 szkoleń, w których łącznie wzięło udział 538 osób. Celem spotkań było zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy na temat środków zastępczych tzw. „dopalaczy” oraz nowych substancji psychoaktywnych, form i postaci ich występowania, wpływu na zdrowie oraz instrumentów prawnych ograniczania ich dostępności.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco