wtorek, 17 maj 2016 12:40 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza na szkolenia pt. „Dopalacze-czym są i jak działają” pracowników zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu.

Mając na uwadze fakt, że środowisko młodzieży i dzieci umieszczonych w wyżej wymienionych placówkach narażone jest szczególnie na ryzyko ze strony nowych substancji psychoaktywnych Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie organizować bezpłatne szkolenia, które zostaną przeprowadzone na terenie całego kraju w II i III kwartale 2016 roku.

Celem spotkań będzie zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy na temat środków zastępczych tzw. „dopalaczy” oraz nowych substancji psychoaktywnych, form i postaci ich występowania, wpływu na zdrowie, instrumentów prawnych ograniczania ich dostępności oraz metod rozpoznawania symptomów ich zażywania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach na terenie województwa pomorskiego prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym miejscowo Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco