wtorek, 24 maj 2016 14:11 | Aktualności

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu, którego tegoroczne hasło brzmi: „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania”.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dąży do przygotowania państw członkowskich na wprowadzenie nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Jednolite opakowania będą ważnym środkiem zmniejszenia popytu na wyroby tytoniowe – poprzez obniżenie atrakcyjności papierosów i ograniczenie stosowania opakowań jako formy reklamy i promocji. Jednolite opakowania nie będą mogły zawierać logotypów firmowych, obrazków ani informacji reklamujących wyrób tytoniowy. Uważa się, że jednolite opakowania przyczynią się do zwiększenia skuteczność profilaktyki oraz zwracania uwagi na  zawarte na nich ostrzeżenia zdrowotne.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco