wtorek, 31 maj 2016 10:34 | Aktualności

W marcu i kwietniu bieżącego roku Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. pomorskiego, we współpracy z Inspekcją Handlową, podjęła wzmożone działania kontrolne mające na celu ocenę oraz poprawę jakości żywienia pacjentów pomorskich szpitali.

Inspekcja Handlowa swoimi kontrolami objęła firmy cateringowe świadczące usługi w zakresie żywienia pacjentów szpitali, natomiast Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała szpitale w których, w kuchniach szpitalnych, przygotowywane są posiłki dla pacjentów.

W 3 z 11 skontrolowanych przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej szpitali nałożono obowiązek poprawy stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia bloków kuchennych.

Z ocenionych 11 jadłospisów (obejmujących 10 kolejnych dni), w 10 stwierdzono nieprawidłowości, takie jak: małe urozmaicenie posiłków, zbyt mała ilość owoców i warzyw, brak w diecie mlecznych napojów fermentowanych, brak źródła pełnowartościowego białka w posiłkach, zbyt duży udział w diecie czerwonego mięsa i jego przetworów, podaż przetworów mięsnych o niskiej wartości odżywczej i wysokiej zawartości tłuszczu (parówki, mortadela, wątrobianka, salceson itp.). W 3 szpitalach stwierdzono brak dostępnej dla konsumenta informacji, jakie substancje lub produkty powodujące alergie bądź reakcje nietolerancji znajdują się w przygotowanych posiłkach. 

Jadłospisy dekadowe (10-dniowe) z 3 szpitali przeanalizowano dodatkowo z użyciem programu komputerowego Dieta 5.0. Wyniki analizy wskazały mi.in. na: 

  • zaniżoną wartość energetyczną całodziennej racji pokarmowej w przeliczeniu na osobę/dzień w 1 szpitalu;
  • zaniżoną ilość wapnia w diecie w 2 szpitalach;
  • zaniżoną ilość witaminy C we wszystkich ocenionych jadłospisach.

W 10 szpitalach pobrano próbki posiłków obiadowych do analizy laboratoryjnej,w próbkach z 3 szpitali (30 %) stwierdzono zaniżoną wartość energetyczną posiłków obiadowych. Ponadto wszystkie zbadane posiłki obiadowe charakteryzowały się zawyżoną ilością soli, wynoszącą po uśrednieniu 7,4 g/posiłek obiadowy (całodzienna zalecana przez WHO wartość dla spożycia soli wynosi 5g/osobę /dzień). 

Do dyrekcji skontrolowanych szpitali przesłano szczegółową ocenę żywienia pacjentów oraz, wobec braku regulacji prawnych w tym zakresie, zalecenia do dalszego żywienia pacjentów. Jakość żywienia pacjentów pomorskich szpitali, w tym wdrożenie działań mających na celu poprawę żywienia, będą regularnie kontrolowane przez służby sanitarne.

 

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco