środa, 01 czerwiec 2016 12:03 | Aktualności

W okresie marzec – maj 2016 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła na terenie województwa pomorskiego ocenę obciążenia uczniów ciężarem tornistrów.

Oceną objęto uczniów z 36 szkół - 18 szkół podstawowych i 18 gimnazjów funkcjonujących w miastach i na wsiach województwa pomorskiego. Ogółem przebadano 6217 uczniów tj. 43,9% uczniów uczęszczających do tych szkół.

Wyniki przeprowadzonych badań obciążenia uczniów ciężarem tornistrów przedstawia poniższa tabela:

 

Liczba uczniów w szkole

Liczba uczniów przebadanych

ciężar tornistra  nie przekracza 10% masy ciała

ciężar tornistra nie przekracza 15% masy ciała

przekroczenia ciężaru tornistrów powyżej 15% masy ciała

szkoły podstawowe

miasto

5670

2419

1026

2019

400

wieś

3332

1708

686

1373

335

gimnazja

miasto

3999

1453

1076

1354

99

wieś

1175

637

465

575

62

Ogółem

14176

6217

3253

5321

896

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród przebadanych 6217 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, u 896 stwierdzono przekroczenie ciężaru tornistrów/plecaków powyżej 15% masy ciała, co stanowi 14,4% badanych.

Większy odsetek uczniów noszących zbyt ciężkie tornistry/plecaki stwierdzono w szkołach podstawowych – odpowiednio w szkołach miejskich 16,5%, a w szkołach wiejskich 19,6%.

W gimnazjach przekroczenia ciężaru noszonych plecaków powyżej 15% masy ciała odnotowano u 6,8% uczniów szkół miejskich oraz u 9,7% badanych w szkołach wiejskich.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia. Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa.

Przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ takie czynniki jak:

  • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
  • noszenie dodatkowych słowników i książek,
  • noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,
  • rodzaj materiału z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
  • niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) szkoła powinna umożliwić uczniom zostawienie części własnych podręczników i przyborów w placówce.

Podczas prowadzonej oceny brano również pod uwagę ten aspekt. Wszystkie szkoły, w których prowadzono ocenę zapewniły uczniom możliwość pozostawiania podręczników i przyborów w formie: wyznaczonych miejsc w salach zajęć (17), indywidualnych szafek uczniowskich (17) lub szafek wspólnych z innymi uczniami (2).

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco