środa, 07 kwiecień 2010 14:26 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży

apeluje

o częste wietrzenie klas lekcyjnych, mające na celu obniżanie stężenia dwutlenku węgla w powietrzu w salach lekcyjnych. Zbyt duże stężenie dwutlenku węgla wpływa niekorzystnie na układ oddechowy, centralny układ nerwowy oraz układ krążenia dziecka.

Zgodnie z zapisem § 12. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach „Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć”.