piątek, 01 lipiec 2016 14:03 | Aktualności

Pod patronatem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyły się w dniu 27 czerwca br. Warsztaty EPIKO.PL „Epidemia i komunikacja”. Celem spotkania było wsparcie podmiotów leczniczych w efektywnym zarządzaniu ryzykiem medycznym i kontroli zakażeń szpitalnych.
Jednym z prelegentów była pani Aneta Bardoń kierownik Oddziału Epidemiologii i Statystyki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, która przedstawiła informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju i regionie.