piątek, 22 lipiec 2016 09:43 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jako pierwszy w kraju wdraża na swoim terenie pilotażowy program stosowania elektronicznego „Systemu rejestracji wywiadów epidemiologicznych” – aplikacji stworzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Program wdrażany jest w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w celu usprawnienia i poprawy jakości nadzoru epidemiologicznego nad wybranymi chorobami zakaźnymi.

Aplikacja pozwala na wprowadzanie danych z wywiadów epidemiologicznych (początkowo dla WZW B i WZW C) bezpośrednio z poziomu Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Dane indywidualne z wywiadów wprowadzone do bazy centralnej (umieszczonej na serwerze NIZP-PZH) będą następnie weryfikowane w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i dostępne dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników Systemu z NIZP-PZH.

Docelowo uruchomienie „Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych” jako jedynego sposobu przesyłania wywiadów indywidualnych dla wszystkich Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w kraju zaplanowano na wrzesień-październik 2016 roku.