czwartek, 11 sierpień 2016 11:20 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 26 września 2016 roku w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni odbędzie się konferencja szkoleniowa dotycząca rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Szkolenie skierowane jest szczególnie do przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego oraz przedstawicieli organów nadzoru rynku (tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej).

Prelegentami będą przedstawiciele:

  • Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
  • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja uczestników obywa się za pośrednictwem portalu Evenea: https://seminariumreach.evenea.pl/

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.facebook.com/events/659610827522779/

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco