wtorek, 23 sierpień 2016 14:53 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, partner II Konferencji Żywieniowej „Wyzwanie Zdrowe Wychowanie” , serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu. Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniach 13-14 października 2016 roku.

Wydarzenie będzie stanowić platformę wymiany doświadczeń dyrektorów, nauczycieli, dietetyków i rodziców, którzy mają wspólny cel – poprawę jakości jedzenia w szkołach i przedszkolach oraz zdrowy styl życia wśród młodego pokolenia.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną najciekawsze ogólnopolskie projekty żywieniowe, sportowe, dietetyczne. Pokazane zostanie także, jak realizować je w innych miejscach i w kolejnych placówkach.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Więcej szczegółów nt. konferencji, w tym program, znaleźć można na stronie: https://wethinkhealthy.com/

Sprzedaż biletów: http://wethinkhealthy.evenea.pl/