piątek, 18 grudzień 2009 12:25 | Aktualności

Pracownia PCR wyposażona jest w niezbędny sprzęt do wykonywania diagnostyki grypy w tym m.in. wirusa A/H1N1. Posiada aparat do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych ( fot.1 ).

Przy użyciu tego sprzętu mamy możliwość obserwowania przeprowadzonej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania ( Real Time PCR ).
Aparat wyposażony jest w komputer, który przetwarza dane i przedstawia  je na wykresach w postaci krzywej pomiaru fluorescencji w kolejnych cyklach reakcji PCR. (fot. 2)

Aparat jest sprzętem wysokiej klasy, który umożliwi nam szeroką diagnostykę czynników biologicznych w zależności od potrzeb a także możliwości zaopatrzenia się w odpowiednie odczynniki.
Etapem niezbednym do przeprowadzenia reakcji PCR jest wyizolowanie materiału genetycznego jakim jest w przypadku grypy RNA.
Ten etap przeprowadzany jest w komorze laminarnej.
Pracownik wyposażony we wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej tj. w maskę ochronną,  jednorazowy fartuch oraz rękawiczki przystępuje do wykonywania czynności mających na celu uzyskanie wirusowego RNA (fot. 3 i 4)

Po wyizolowaniu kwasu nukleinoweg umieszczamy go wraz ze starterami i sondami  na  odpowiednich płytkach, te wstawiamy do aparatu, gdzie w odpowiednich warunkach przebiega reakcjia amlifikacji i detekcji wirusa.