czwartek, 08 wrzesień 2016 14:53 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego w sezonie letnim 2016 roku zorganizowano ogółem 2998 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 1991 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 369 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 221 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /129/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /92/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 417 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowała 909 turnusów, w tym 417 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 173 turnusy w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku, 117 obozów pod namiotami oraz 202 formy wypoczynku w miejscu zamieszkania. Ponadto kontrolą objęto 3 turnusy zorganizowane „na dziko” - nie zgłoszone do kuratorium oświaty. W skontrolowanych placówkach wypoczywało ogółem 62 854 uczestników.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży na 20  turnusach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, w tym na 19 nie zapewniono odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. Kontrole sanitarne najczęściej wykazały niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pokoi mieszkalnych i namiotów wraz z ich wyposażeniem  oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W 2 przypadkach uczestnikom wypoczynku nie zapewniono ciepłej wody do mycia, a na jednym turnusie stwierdzono niewłaściwie urządzone kąpielisko.

W czasie trwania akcji letniej odnotowano 180 przypadków zachorowań wśród dzieci oraz 96 wypadków/urazów. W obiektach organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży nie zgłoszono podejrzeń zatruć pokarmowych.

Ponadto w czasie trwania sezonu letniego prowadzono nadzór nad kąpieliskami (66) i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli (141), zarówno morskimi jak i śródlądowymi. W zależności od uzyskiwanych wyników wody, Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni zgodnie z właściwością wydawali stosowne orzeczenia i komunikaty. W minionym sezonie ze względu na występowanie sinic zostało czasowo zamkniętych 19 kąpielisk, w tym 18 kąpielisk morskich i 1 kąpielisko śródlądowe.

Podczas tegorocznego wypoczynku, podobnie jak w latach ubiegłych, propagowano właściwe zachowania w trosce o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych: przekazywano ulotki dotyczące bezpiecznego wypoczynku letniego, grzybobrania, bezpieczeństwa kąpieli, szkodliwości palenia tytoniu itp. We współpracy z organami samorządu lokalnego i policją prowadzono działalność informacyjno-edukacyjną z naciskiem na szkodliwość zażywania dopalaczy.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco