środa, 14 wrzesień 2016 10:22 | Aktualności

W związku występującym od lat problemem przeciążenia tornistrów uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził ogólnopolskie badania dotyczące ciężaru plecaków uczniów.

Badanie zrealizowane zostało w blisko 700 szkołach podstawowych i gimnazjach. Objęto nim uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjów - prawie 115 tys. osób. Łącznie zważono około 500 ton tornistrów polskich uczniów. Jak wynika z badania, przeciętny tornister polskiego ucznia waży ok. 4 kg.

Badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego dowodzą, że problem nadmiernego obciążenia tornistrów widoczny jest zwłaszcza w klasach I-III szkoły podstawowej. Z uzyskanych danych wynika, że 58% uczniów klas I-III nosi plecaki, których ciężar przekracza 10% masy ich ciała, zaś 17% z nich nosi plecaki, których ciężar przekracza 15% masy ich ciała. Natomiast zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała dziecka.

Na terenie województwa pomorskiego w okresie od marca do maja 2016 roku w ramach ogólnopolskiego badania dotyczącego ciężaru plecaków uczniów, oceną objęto uczniów z 36 szkół (18 szkół podstawowych i 18 gimnazjów) funkcjonujących na terenach miejskich i wiejskich. Ogółem zważono tornistry 6217 uczniów, uczęszczających do tych szkół.

Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród przebadanych 6217 uczniów pomorskich szkół podstawowych i gimnazjów, u 896 stwierdzono przekroczenie ciężaru tornistrów/plecaków powyżej 15% masy ciała, co stanowi 14,4% badanych. Większy odsetek uczniów noszących zbyt ciężkie tornistry/plecaki stwierdzono w szkołach podstawowych – odpowiednio w szkołach miejskich 16,5%, a w szkołach wiejskich 19,6%. W gimnazjach przekroczenia ciężaru noszonych plecaków powyżej 15% masy ciała odnotowano u 6,8% uczniów szkół miejskich oraz u 9,7% badanych w szkołach wiejskich.

Warto pamiętać, że prawidłowo dobrany i spakowany tornister jest jednym z ważnych sposobów zapobiegania wadom postawy wśród dzieci i młodzieży. Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa.

Źródła: GIS, materiały własne.