piątek, 16 wrzesień 2016 12:00 | Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem nr 165/2016 Wojewody Pomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 sierpnia  2016 roku w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych pod kryptonimem „WOAL 2016” w dniu 15 września 2016 roku o godzinie 10:00 w Sali Nr 399 E w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, przy ulicy Okopowej 21/27 odbyło się szkolenie dla członków formacji Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych, dotyczące planowanego w dniach 13-14 października 2016 roku ćwiczenia obrony cywilnej.

Szkolenie zorganizowane przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego prowadziła Pani Agnieszka Hinz – starszy specjalista ds. Obrony Cywilnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

W przeprowadzonym szkoleniu uczestniczyli ponadto – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (komendant WOAL) – Pan Tomasz Augustyniak,  Zastępca Kierownika Ćwiczenia – Komendant Zespołu Pobierania Próbek – Pani Katarzyna Waluszko oraz rozjemcy – Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego WBiZK PUW – Pan Roman Słowiński oraz Inspektor Wojewódzki Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego WBiZK PUW – Pan Leszek Biniaś.

W szkoleniu wzięli również udział przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku (z Sekcji Analiz Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Zespołu Pobierania Próbek), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (z Sekcji Ochrony Środowiska), Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (z Sekcji Higieny Weterynaryjnej), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (z Sekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas szkolenia przedstawiono cele oraz szczegółowy przebieg ćwiczenia obrony cywilnej, które będzie miało miejsce w dniach 13-14 października 2016 roku, w tym zadania osób kierujących ćwiczeniem obrony cywilnej, jak i osób biorących w nim udział.