wtorek, 20 wrzesień 2016 11:11 | Aktualności

W województwie pomorskim, w drugiej połowie września br., przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród nauczycieli placówek oświatowych, dotyczące poziomu satysfakcji z warunków pracy nauczycieli. Autorami tego innowacyjnego w skali ogólnopolskiej badania ankietowego są Pomorski Kurator Oświaty oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Celem badania jest uzyskanie możliwie najdokładniejszej opinii środowiska nauczycielskiego na temat warunków wykonywanej pracy.

Wnioski z przeprowadzonego badania zostaną wykorzystane do opracowania i wdrożenia ewentualnych zmian i ulepszeń w obszarach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz bieżącego nadzoru pedagogicznego. Działania te mają sprzyjać podniesieniu poziomu satysfakcji nauczycieli z warunków pracy, co, w zgodnej opinii obu pomysłodawców i realizatorów projektu, stanowi niezbędny warunek dobrze funkcjonującej szkoły/placówki, realizującej funkcje dydaktyczne i wychowawcze.

Badanie ankietowe zostanie przeprowadzone online - taka forma pozwoli na sprawny przebieg procesu wypełniania ankiet, ułatwi również zebranie odpowiedzi oraz sformułowanie końcowych wniosków.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco