wtorek, 27 wrzesień 2016 11:48 | Aktualności

W dniu 26 września 2016 roku odbyła się konferencja szkoleniowa dotycząca rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Organizatorem konferencji była firma riskCE z siedzibą w Gdyni oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Miejscem szkolenia był Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni. Konferencja szkoleniowa dotyczyła obowiązków przedsiębiorców w świetle rozporządzeń unijnych REACH i CLP. Poruszone zostały tematy dotyczące ograniczeń i zezwoleń w rozporządzeniu REACH, obowiązków przedsiębiorcy w ramach rozporządzenia REACH i CLP, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz innych aktów prawnych polskich i europejskich, nakładających dodatkowe obowiązki w przypadku wybranych grup produktów podlegających rozporządzeniu REACH i CLP. Omówiono również temat bezpiecznego stosowania chemikaliów oraz zakres działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Handlowej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w odniesieniu do ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Na zakończenie konferencji został przeprowadzony panel dyskusyjny z uczestnikami szkolenia.

W konferencji szkoleniowej wzięli Państwowi Inspektorzy Sanitarni i pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego oraz przedsiębiorcy. Szkolenie prowadziły: Pani Katarzyna Konieczko i Pani Małgorzata Kupczewska - Dobecka z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz przedstawiciele poszczególnych Inspekcji.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco