czwartek, 29 wrzesień 2016 14:34 | Aktualności

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Wychowawcy oraz Pracownicy
szkół/placówek województwa pomorskiego

Pomorski Kurator Oświaty oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragną gorąco zachęcić do wzięcia udziału pracowników Państwa placówki w badaniu ankietowym dotyczącym poziomu satysfakcji z warunków pracy nauczycieli. Badanie jest przedsięwzięciem innowacyjnym w skali kraju.

Celem badania jest uzyskanie możliwie dokładnej opinii środowiska nauczycielskiego na temat warunków wykonywanej pracy.

Wnioski z przeprowadzonego badania zostaną wykorzystane do opracowania i wdrożenia ewentualnych zmian i ulepszeń w obszarach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz bieżącego nadzoru pedagogicznego. Działania te mają sprzyjać podniesieniu poziomu satysfakcji nauczycieli z warunków pracy, co, w zgodnej opinii obu pomysłodawców i realizatorów projektu, stanowi niezbędny warunek dobrze funkcjonującej szkoły, realizującej funkcje dydaktyczne i wychowawcze.

Badanie ankietowe zostanie przeprowadzone online w terminie do 30 października 2016 roku - taka forma pozwoli na sprawny przebieg procesu wypełniania ankiet, ułatwi również zebranie odpowiedzi oraz sformułowanie końcowych wniosków.

Monika Kończyk
Pomorski Kurator Oświaty

Tomasz Augustyniak
Pomorski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

 

Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku: http://www.kuratorium.gda.pl/ankieta/Ankieta_warunki_pracy.html

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco