piątek, 27 listopad 2009 13:40 | Aktualności

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego w związku z napływającymi sygnałami o braku podstawowych środków do utrzymania higieny osobistej uczniów w szkołach /mydło, ręczniki/ oraz wobec zagrożenia sanitarnego przeprowadziła w dniach od 16 listopada 2009r. do 20 listopada 2009r. ocenę warunków do utrzymania higieny osobistej w publicznych i niepublicznych szkołach.

Powiatowi Inspektorzy Sanitarni województwa pomorskiego skontrolowali ogółem 272 placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, szkoły policealne, zespoły szkół różnego typu, a także szkoły specjalne. Oceniono możliwość korzystania z bieżącej ciepłej wody do mycia rąk, ze środków higieny osobistej, a także sprawdzono stan sanitariatów, ich czystość i porządek. W 52 placówkach stwierdzono niewłaściwe warunki do utrzymania higieny osobistej. Były to różnego rodzaju zaniedbania, najczęściej brak ręczników papierowych lub suszarki do rąk oraz brak mydła w dozownikach. W części placówek odnotowano brak ciepłej bieżącej wody, brak papieru toaletowego w kabinach ustępowych. Zły stan techniczny sanitariatów stwierdzono w 1 placówce.

Najczęściej kontrolowane były różnego typu zespoły szkół, szkoły podstawowe oraz gimnazja. W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości wydano 26 zaleceń pokontrolnych, nałożono 2 mandaty karne na osoby odpowiedzialne za uchybienia, a także wydano 16 decyzji administracyjnych.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco