poniedziałek, 17 październik 2016 09:47 | Aktualności

W dniach 13-14 października 2016 roku, pod kierownictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (komendanta WOAL) – Pana Tomasza Augustyniaka, odbyło się wojewódzkie ćwiczenie obrony cywilnej. W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku tworzący Sekcję Analiz Sanitarno-Epidemiologicznych wraz z Zespołem Pobierania Próbek, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Sekcji Ochrony Środowiska), Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (Sekcji Higieny Weterynaryjnej), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Sekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Członkowie formacji Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych uczestniczący w ćwiczeniu realizowali zadania związane z pobieraniem próbek oraz wykonywaniem badań w sytuacji wystąpienia:

  • zatrucia pokarmowego;
  • przypadków zapalenia płuc wśród mieszkańców DPS;
  • wycieku oleju opałowego do rzeki Raduni;
  • zanieczyszczenia pasz dla trzody chlewnej i drobiu w wyniku akcji sabotażowej;
  • zagrożenia biologicznego spowodowanego obecnością szkodników magazynowych w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Podstawę organizacji ćwiczenia stanowiło Zarządzenie nr 165/2016 Wojewody Pomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 sierpnia  2016 roku w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych pod kryptonimem „WOAL 2016”.

  • Aktualności
  • poniedziałek, 17 październik 2016 09:47
  • poniedziałek, 17 październik 2016 10:02

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco