czwartek, 10 listopad 2016 10:12 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we współpracy z Fundacją „Gwiazda Nadziei” oraz przy wsparciu kadry nauczycielskiej rozpoczęły w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego województwa pomorskiego realizację dwóch programów profilaktycznych - „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?”.

Programy mają na celu podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z ryzykiem zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C oraz sposobów zapobiegania im, a także wczesnego wykrywania zachorowań i profilaktyki czerniaka.

Zaangażowana w udział w programach kadra nauczycielska przeprowadzać będzie w swoich szkołach zajęcia edukacyjne związane z wyżej wymienioną problematyką. Nauczyciele zostali w tym celu wyposażeniu w odpowiednie materiały dydaktyczne – prezentacje multimedialne, poradniki, plakaty, spoty edukacyjne oraz ankiety ewaluacyjne dla uczniów.

Realizacja pierwszej edycji programów „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?” zakończy się wraz z rokiem szkolnym w czerwcu 2017 roku.