środa, 21 grudzień 2016 10:30 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprosił Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz pracowników pionu epidemiologii Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na konferencję naukowo-szkoleniową dotyczącą monitorowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach województwa pomorskiego. Szkolenie odbyło się 15 grudnia 2016 r. w sali wykładowej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyli doświadczeni specjaliści w dziedzinie epidemiologii – pani dr Krystyna Paszko i pan dr Paweł Grzesiowski reprezentujący Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku, pan dr  Adam Hermann ze Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie oraz pani dr Ewa Banasik - Wojewódzki Konsultant w dziedzinie epidemiologii. Głównym tematem szkolenia były praktyczne aspekty monitorowania zakażeń szpitalnych w kontekście  nowego wyzwania dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej.