środa, 07 październik 2009 09:54 | Aktualności

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, że zgodnie z zapisem §9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Meble, urządzenia rekreacyjno-sportowe oraz wyposażenia placów zabaw powinny posiadać certyfikaty, które są gwarancją, że zakupione produkty są dobrej jakości, odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa i higieny, a tym samym są zgodne z obowiązującymi normami.

Materiały pochodzenia chemicznego takie jak np. kreda szkolna, środki czyszczące i konserwujące, wykładziny podłogowe itp. powinny posiadać atesty higieniczne wydane przez NIZP - Państwowy Instytut Higieny.