poniedziałek, 23 styczeń 2017 14:53 | Aktualności

Upłynął pierwszy tydzień ferii zimowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego (w woj. pomorskim wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży trwa w dniach 16 - 27 stycznia 2017 r.). Dla dzieci i młodzieży zorganizowano ogółem 395 turnusów wypoczynku, w tym 128 turnusów wyjazdowych oraz 267 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. W województwie pomorskim ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało dotychczas 6536 uczestników.

W czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego w ramach nadzoru nad wypoczynkiem zimowym skontrolowały 131 turnusów, w tym 22 w obiektach hotelowych, w których świadczone są usługi hotelarskie, 13 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 96 form wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Podczas przeprowadzanych w placówkach kontroli stwierdzono, że wypoczynek zimowy był dobrze zorganizowany, zaś dzieciom i młodzieży zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach. Oferowany uczestnikom zimowiska program był ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj. zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, ceramiczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne, a także wyjścia do kina, teatru, muzeum oraz na lodowisko i basen.

  • Aktualności
  • poniedziałek, 23 styczeń 2017 14:53
  • poniedziałek, 23 styczeń 2017 14:55

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco