wtorek, 15 wrzesień 2009 10:56 | Aktualności

W 2009 roku na terenie woj. pomorskiego w 1011 zorganizowanych placówkach wypoczynku letniego /kolonie, obozy pod namiotami, formy w miejscu zamieszkania, inne formy wyjazdowe: obozy sportowe, obozy konne, plastyczne itp./ - wypoczywało ogółem 69338 dzieci i młodzieży.

Podczas tegorocznych wakacji Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne województwa pomorskiego, w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowały ogółem 722 placówki.

 

liczba placówek skontrolowanych w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży

formy wyjazdowe

formy w miejscu zamieszk.

OGÓŁEM

kolonie

obozy pod  namiotami

inne formy wyjazdowe

404

102

162

54

722

Przeprowadzone bieżące kontrole wykazały, iż większość organizatorów zapewniło odpowiednie przygotowanie placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, uchybienia i nieprawidłowości stwierdzono w 223 placówkach.

Zgłoszono 29 próśb o interwencję w sprawie nieodpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, spośród których w 11 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

W czasie trwania wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego odnotowano:

  • 255 przypadków zachorowań wśród dzieci i młodzieży;
  • 109 wypadków i urazów /m.in. skaleczenia, skręcenia stawów, złamania/;
  • 7 przypadków zatruć w 1 placówce wypoczynku.

 

W 2009 roku w związku ze stwierdzonymi przez pracowników pionu Higieny Dzieci i Młodzieży uchybieniami nałożono 20 mandatów karnych na osoby odpowiedzialne za utrzymanie właściwego stanu i warunków sanitarnych w placówkach. Ponadto wydano 2 decyzje administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń w obiekcie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Inspektorzy Sanitarni podejmowali stosowne działania edukacyjne propagujące właściwe zachowanie uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z profilaktyką zakażeń przenoszonych drogą kropelkową, w tym grypy wywołanej nowym wirusem typu A/H1N1 - przekazywano ulotki, prowadzono ‘pogadanki’ na rozpoczynających się turnusach /do dnia 31 sierpnia 2009r. przedstawiciele PPIS przeprowadzili ogółem 693 ‘pogadanki’/.

Przekazywano również materiały edukacyjne dot. inwazyjnej choroby meningokokowej, a także poradnik „BEZPIECZNE LATO”.