piątek, 03 luty 2017 09:47 | Aktualności

Wypoczynek dzieci i młodzieży zima 2017 – podsumowanie

Zakończyły się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego (w woj. pomorskim wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży odbywał się w okresie od 16-go do 27-go stycznia 2017 r.). Dla dzieci i młodzieży zorganizowano ogółem 442 turnusy  wypoczynku,  w  tym  154  turnusy   wyjazdowe   oraz  288  turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. W województwie pomorskim ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało łącznie 13345 uczestników. 

W bieżącym roku w czasie dwutygodniowych ferii zimowych Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego w ramach nadzoru nad wypoczynkiem zimowym dzieci i  młodzieży skontrolowała ogółem 296 turnusów, w tym 57 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 38 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 201 form wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Odnotowano 8 przypadków chorób wśród dzieci oraz 5 wypadków/urazów. Przypadków zatruć pokarmowych nie stwierdzono.

Stan higieniczno-sanitarny placówek wypoczynku zimowego zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w 2017 roku nie budził większych zastrzeżeń. Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych był odpowiednio przygotowany. Organizatorzy wypoczynku dbali, aby był on interesujący dla uczestników, a jednocześnie odbywał się w bezpiecznych i właściwych pod względem higieniczno-sanitarnym warunkach. Oferowany uczestnikom zimowiska program był ciekawy i bogaty w różnorodne atrakcje.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco