piątek, 17 marzec 2017 13:10 | Aktualności

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Do propagacji wirusa w środowisku może również przyczynić się postępowanie człowieka. W związku z tym Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragnie przypomnieć, że hodowcy drobiu powinni bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco