wtorek, 04 kwiecień 2017 11:55 | Aktualności

W dniu 3 kwietnia 2017 roku, w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, odbyła się konferencja poświęcona wymaganiom jakości wody na pływalniach.

Organizatorem konferencji była Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Gdańsku. Patronatem medialnym spotkania był Magazyn „Pływalnie i baseny”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pływalni zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego oraz przedstawiciele organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń i problemów związanych z wdrożeniem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Na spotkaniu omówione zostały wyniki nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad pływalniami w drugim półroczu 2016 r. jak również inne zagadnienia związane z utrzymaniem bezpieczeństwa zdrowotnego ich użytkowników.

archive Prezentacje z konferencji (9.51 MB)

Patron medialny: