środa, 21 czerwiec 2017 11:11 | Aktualności

W Auditorium Primum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 20 czerwca 2017 roku odbyła się konferencja pt. „Lokalne programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w środowisku nauczania jako praktyczne formy realizacji Narodowego Programu Zdrowia na Pomorzu”, zorganizowana przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda Pomorski oraz Pomorski Kurator Oświaty. Patronat medialny sprawowało Radio Gdańsk.

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział przeszło 100 osób – przedstawiciele pomorskich samorządów, dyrektorzy szkół i nauczyciele, reprezentanci środowiska naukowego, studenci, działacze organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane tematyką edukacji prozdrowotnej.

Konferencję otworzyli Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Jego Magnificencja profesor Marcin Gruchała oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak.

Podczas konferencji omówiono rolę zdrowotnych programów nauczania - na przykładach działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Zbigniew Zawadzki z WSSE Gdańsk) oraz Kuratorium Oświaty (prezentacja pani Teresy Burczyk).

Dr Tadeusz Jędrzejczyk, przewodniczący Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego, opowiedział o organizacji i zarządzaniu programami profilaktycznymi, współpracy międzysektorowej oraz budowaniu koalicji. Dr Łukasz Balwicki z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosił prezentację pt. „Skuteczność promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na poziomie JST”.

Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji mieli okazję poznać „dobre praktyki” w postaci omówienia działań, dokonań, doświadczeń w realizacji programów i kampanii zdrowotnych ze strony Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia (prezentacja dyrektora Marka Janowskiego) oraz reprezentantów tzw. trzeciego sektora - Fundacji „Gwiazda Nadziei” (pani prezes Barbara Pepke), Kampanii „RAKOOBRONA” (główny koordynator Katarzyna Kozłowska) i Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Olsztynie (przewodnicząca Elżbieta Michalak).

Na zakończenie konferencji zorganizowana została debata, moderowana przez panią redaktor Joannę Matuszewską z Radia Gdańsk. Jej uczestnikami byli Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak, dr Tadeusz Jędrzejczyk i dr Łukasz Balwicki (Zakład Zdrowia Publicznego GUMed), oraz Paulina Metelska (koordynator gdańskiego programu "6-10-14 dla zdrowia"). Dyskusja, w której głos zabierali również goście z sali, dotyczyła głównie roli szkoły w procesie edukacji zdrowotnej, konieczności prowadzenia działań profilaktycznych nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród dorosłych – zwłaszcza rodziców i nauczycieli. Dyskutanci postulowali zacieśnienie współpracy w tym zakresie, pojawiły się przy tej okazji konkretne propozycje, pomysły i deklaracje.

Bardzo duże zainteresowanie, z jakim spotkała się konferencja, wysoka wartość merytoryczna wystąpień prelegentów, wreszcie żywy i ciekawy przebieg debaty wskazują bardzo wyraźnie na istnienie dużego zapotrzebowania na tego rodzaju spotkania. Dlatego też organizatorzy planują w niedługim czasie zorganizowanie kolejnej konferencji poświęconej zagadnieniu zdrowia publicznego w województwie pomorskim.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco