środa, 12 lipiec 2017 14:34 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego do dnia 11 lipca 2017 r. zgłoszono ogółem 2358 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku, w tym 1813 turnusów wyjazdowych zorganizowanych w obiektach hotelowych lub innych obiektach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku, 207 obozów pod namiotami, w tym 96 bez stałej infrastruktury komunalnej oraz 338 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało dotychczas 13738 uczestników.

W czasie trwania letniego wypoczynku 2017 r. przeprowadzono dotychczas 258 kontroli, w tym 5 kontroli interwencyjnych. Dotychczas na terenie województwa pomorskiego nie odnotowano tzw. „dzikich” turnusów - wypoczynek nie figurujący w elektronicznej bazie wypoczynku. Na 4 turnusach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, w tym na 2 turnusach nie zapewniono odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, a w 2 przypadkach stwierdzono przekroczenie limitu dostępnych miejsc.

Odnotowano 3 przypadki zachorowań, 17 wypadków/urazów oraz 15 przypadków zatruć pokarmowych wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku letnim.

Nadzór nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży prowadzony jest z uwzględnieniem zaleceń Wojewody Pomorskiego w sprawie organizacji działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego. Podczas kontroli prowadzona jest dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz poradnictwo dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco