poniedziałek, 07 sierpień 2017 10:10 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego do dnia 4 sierpnia 2017 r. zgłoszono ogółem 3247 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku, w tym 2506 turnusów wyjazdowych zorganizowanych w obiektach hotelowych lub innych obiektach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku, 232 obozy pod namiotami, w tym 116 bez stałej infrastruktury komunalnej oraz 509 turnusów wypoczynku dla dzieci
i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało dotychczas 35370 uczestników.

W czasie trwania letniego wypoczynku 2017 r. przeprowadzono dotychczas 684 kontrole, w tym 13 kontroli interwencyjnych oraz 1 kontrolę tzw. „dzikiego” turnusu - wypoczynek nie figurujący w elektronicznej bazie wypoczynku. Na 13 turnusach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, w tym na 11 turnusach nie zapewniono odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, a w 2 przypadkach stwierdzono przekroczenie limitu dostępnych miejsc. Kontrole sanitarne najczęściej wykazywały niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pokoi mieszkalnych i namiotów wraz z ich wyposażeniem oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Odnotowano 35 przypadków zachorowań, 56 wypadków/urazów oraz 15 przypadków zatruć pokarmowych wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku letnim.

Nadzór nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży prowadzony jest z uwzględnieniem zaleceń Wojewody Pomorskiego w sprawie organizacji działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego. Podczas kontroli prowadzona jest dystrybucja materiałów edukacyjnych, przekazywane są ulotki dotyczące bezpiecznego wypoczynku letniego, grzybobrania, boreliozy, bezpieczeństwa kąpieli, szkodliwości działania promieniowania UV, palenia tytoniu itp. We współpracy z organami samorządu lokalnego i policją prowadzona jest działalność informacyjno-edukacyjna z naciskiem na szkodliwość zażywania „dopalaczy”.