czwartek, 31 sierpień 2017 14:02 | Aktualności

W związku z inauguracją roku szkolnego 2017/2018 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole, które miały na celu sprawdzenie, w jakim stopniu placówki oświatowe są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej.

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że uczniowie i pedagodzy pomorskich szkół rozpoczną zajęcia w większości w wyremontowanych obiektach (salach dydaktycznych, salach sportowych, blokach żywienia, szatniach, bibliotekach, świetlicach, pokojach nauczycielskich i pomieszczeniach sanitarnych).

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, realizowane będą wspólnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną i dyrektorów placówek oświatowych liczne programy edukacyjne, m. in. dotyczące tematyki palenia tytoniu, zdrowego odżywiania, roli aktywności fizycznej w życiu codziennym. Planowane są również konferencje i szkolenia skierowane do dyrektorów i kadry dydaktycznej – m. in. na temat dopalaczy oraz pracowni chemicznych w szkołach.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych województwa pomorskiego życzymy bezpiecznego powrotu do szkół i wielu sukcesów w roku szkolnym.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco