środa, 13 wrzesień 2017 14:29 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego w sezonie letnim 2017 roku zorganizowano ogółem 3576 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 2329 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 389 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 235 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /123/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /112/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 623 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowała 1014 turnusów, w tym 459 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 152 turnusy w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku, 142 obozy pod namiotami oraz 261 form wypoczynku w miejscu zamieszkania. Ponadto kontrolą objęto 3 turnusy zorganizowane „na dziko” - nie zgłoszone do kuratorium oświaty.

W skontrolowanych placówkach wypoczywało ogółem 51157 uczestników.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży na 25 turnusach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, w tym na 20 nie zapewniono odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. Kontrole sanitarne najczęściej wykazały niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pokoi mieszkalnych i namiotów wraz z ich wyposażeniem oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W 4 przypadkach limit dostępnych miejsc został przekroczony, a na jednym turnusie wyłączono z użytkowania pomieszczenia w złym stanie sanitarnym.

W czasie trwania akcji letniej odnotowano 107 przypadków zachorowań, 87 wypadków/urazów oraz 25 przypadków zatruć pokarmowych wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku letnim.

Podczas tegorocznego wypoczynku, podobnie jak w latach ubiegłych, propagowano właściwe zachowania w trosce o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych: przekazywano ulotki dotyczące bezpiecznego wypoczynku letniego, grzybobrania, bezpieczeństwa kąpieli, szkodliwości palenia tytoniu i zażywania narkotyków. We współpracy z organami samorządu lokalnego i policją prowadzono działalność informacyjno-edukacyjną z naciskiem na szkodliwość zażywania dopalaczy.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco