czwartek, 28 wrzesień 2017 10:55 | Aktualności

Mając na uwadze szczególne znaczenie profilaktyki zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz profilaktyki czerniaka Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei” w roku szkolnym 2017/2018 kontynuować będą realizację dwóch programów profilaktycznych: „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?”.

Adresatami programów są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego. Programy mają na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C oraz sposobów zapobiegania im, a także wczesnego wykrywania zachorowań i profilaktyki czerniaka.

W realizację programów zaangażowana jest także kadra nauczycielska, która po uprzednim przeszkoleniu przeprowadzi wśród uczniów zajęcia edukacyjne związane z wyżej wymienioną problematyką. Nauczyciele zostaną w tym celu wyposażeni w odpowiednie materiały dydaktyczne – prezentacje multimedialne, poradniki, plakaty, spoty edukacyjne oraz ankiety ewaluacyjne dla uczniów. Materiały dydaktyczne zostaną przekazane koordynatorom szkolnym przed rozpoczęciem realizacji programów podczas spotkań szkoleniowych, które planuję się na przełom października i listopada.

Realizacja drugiej edycji programów „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?” zakończy się wraz z rokiem szkolnym w czerwcu 2018 roku.

Szczegóły dotyczące szkoleń dla powiatowych i szkolnych koordynatorów ww. programów podane zostaną w najbliższym czasie na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco