poniedziałek, 02 październik 2017 11:05 | Aktualności

1 października wszedł w życie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), zwany popularnie siecią szpitali, co z kolei zaskutkowało zmianami w organizacji nocnej i całodobowej świątecznej opiece zdrowotnej. Najwięcej punktów świadczących ten rodzaj opieki znajduje się przy szpitalach. Inne zostały przekazane w ręce prywatnych podmiotów i zaczęły działać w nowych lokalizacjach.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godziny 18 po południu do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i są udzielane bez skierowania.
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia gdy:  

  • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu;
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Nowa organizacja nocnej i świątecznej opieki medycznej ma za zadanie odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć.

Lista aktualnych placówek świadczących usługi na terenie województwa pomorskiego znajduje się na stronie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:http://nfz-gdansk.pl/uploads/files/20170929_NOCH(1).pdf

Źródło: www.nfz.gda.pl