środa, 18 październik 2017 13:36 | Aktualności

W dniach 11-13 października 2017 roku w Nadleśnictwie Lubichowo odbył się kurs na klasyfikatora grzybów. Uczestnikami kursu byli pracownicy Lasów Państwowych oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Celem kursu było uzyskanie uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r., Nr 115, poz. 672).

Zgodnie z § 4. 1. ww. rozporządzenia grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach, pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone. Atest na grzyby wystawiany jest przez osobę posiadającą uprawnienia klasyfikatora grzybów świeżych. Atest na grzyby świeże jest wydawany bezpłatnie i zachowuje ważność przez 48 godzin.