piątek, 27 październik 2017 12:37 | Aktualności

29 października obchodzimy Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę. Jest to doroczne święto osób chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS). Dzień ten jest doskonałą okazją do tego, by zwrócić uwagę na to, jak wielkim problemem społecznym jest ta niezakaźna i nieuleczalna, przewlekła choroba.

Obchody tego Święta mają na celu podniesienie wiedzy na temat łuszczycy zarówno wśród pacjentów, jak i całego społeczeństwa oraz rozwiewanie mitów i błędnych poglądów, jak na przykład ten, że łuszczyca jest chorobą zakaźną. Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę stwarza także okazję do dyskusji środowiska pacjentów i ich rodzin, lekarzy, mediów oraz decydentów o tym, w jaki sposób można pomóc tej grupie chorych i poprawić jakość ich życia.

Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chorób skóry, występującą u około 3% społeczeństwa. W Polsce choruje 700-800 tysięcy osób, na świecie 125 milionów. Jest to ogólnoustrojowa, przewlekła choroba zapalna należącą do chorób autoimmunizacyjnych. Postępująca łuszczyca może niszczyć stawy, co z kolei skutkuje trudnościami z poruszaniem się i wykonywaniem codziennych czynności. Występowanie łuszczycy jest niezależne od wieku, jednak najczęściej zapadają na nią ludzie młodzi - między 15. a 30. rokiem życia. Terapia łuszczycy w dalszym ciągu sprowadza się jedynie do łagodzenia jej objawów. Przy zastosowaniu odpowiedniego leczenia łuszczycę można jednak kontrolować, redukując lub eliminując jej objawy.

Widoczne, nieestetyczne zmiany skórne powodują z reguły brak akceptacji choroby przez samych pacjentów, ich wyobcowanie i stopniowe wycofywanie się z życia społecznego i zawodowego, jak również skutkują odrzuceniem, niechęcią, a nawet napiętnowaniem ze strony otoczenia. Dlatego niezwykle istotna jest edukacja na temat łuszczycy i wsparcie dla osób nią dotkniętych.