poniedziałek, 06 listopad 2017 11:21 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragnie serdecznie zaprosić do udziału w konferencji pt. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – współczesne zagrożenia”, organizowanej wspólnie z Rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pomorskim Kuratorem Oświaty.

Celem konferencji jest  poszerzenie wiedzy uczestników na temat współczesnych zagrożeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, promowanie działań wspierających zdrowie psychiczne uczniów oraz podniesienie kompetencji w zakresie planowania działań Szkół Promujących Zdrowie w tym zakresie.

Wydarzenie jest adresowane do dyrektorów oraz nauczycieli  szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz zainteresowanych tworzeniem szkoły promującej zdrowie i przynależnością do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku w godzinach 09:50 – 14:10 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, sala im. Olgierda Narkiewicza, Atheneum Gedanense Novum, Al. Zwycięstwa 41/42.

pdf Program konferencji (pdf) (240 KB)

Zgłoszenia nadsyłać można do dnia 20 listopada br. Więcej informacji:
http://www.kuratorium.gda.pl/konferencja-zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-wspolczesne-zagrozenia/