środa, 15 listopad 2017 14:05 | Aktualności

W dniach 9-10 listopada 2017 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października  2017 roku w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych pod kryptonimem „WOAL-2017”, odbyło się wojewódzkie ćwiczenie formacji obrony cywilnej. W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku tworzący Sekcję Analiz Sanitarno-Epidemiologicznych wraz z Zespołem Pobierania Próbek, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Sekcji Ochrony Środowiska), Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (Sekcji Higieny Weterynaryjnej), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Sekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Członkowie formacji Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych uczestniczący w ćwiczeniu realizowali zadania związane z pobieraniem próbek oraz wykonywaniem badań w sytuacji ujawnienia nielegalnego składowiska odpadów, stanowiącego źródło zagrożenia chemicznego i biologicznego (wystąpiło potencjalne ryzyko skażenia ujęcia wody „LIPCE”, gleby oraz rzeki Raduni, zagrożone było bydło wypasane na pobliskich łąkach).

W trakcie realizacji ćwiczenia podjęto współpracę z Powiatowym Ośrodkiem Analiz Laboratoryjnych w Gdańsku. Pobrano próbki do badań, które przetransportowane zostały do właściwych laboratoriów. Przygotowano sprawozdania z badań oraz sformułowano wnioski. Wymiana meldunków i informacji przebiegła bez zakłóceń, a cele szkoleniowe zostały osiągnięte.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco