czwartek, 23 listopad 2017 12:05 | Aktualności

W dniu 22 listopada 2017 roku w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni odbyło się szkolenie na temat „Dopalacze” czym są i jak działają”. Szkolenie było skierowane do przedstawicieli wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy na co dzień zajmują się zadaniami z obszaru nadzoru nad ustawowym zakazem wprowadzania do obrotu „dopalaczy” oraz profilaktyką zdrowotną w zakresie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Szkolenie należy do cyklu dwudziestu jednodniowych szkoleń dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej obywających się we wszystkich województwach w Polsce. Szkolenie prowadził Pan Paweł Siłakowski trener-terapeuta Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Warszawie.

Blok szkoleniowy obejmował następujące tematy:

  • Uzależnienie – rodzaje mechanizm następstwa.
  • Czynniki sprzyjające i symptomy uzależnienia.
  • Rozpoznawanie osób po użyciu „dopalaczy” (cechy fizyczne i psychiczne).
  • Metody postępowania z osobami znajdującymi się pod wpływem „dopalaczy”.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się również jak prowadzić działania zapobiegawcze i podejmować działania interwencyjne.

Szkolenie stanowi kontynuację dwóch edycji szkoleń „Dopalacze” czym są i jak działają”, które były realizowane w latach 2015-2016 przez Główny Inspektorat Sanitarny, Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco