czwartek, 30 listopad 2017 11:59 | Aktualności

Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, co spowodowane jest brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może być to wynik braku dopływu świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje proces spalania lub zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie niebezpieczne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na okres zimy.

Niebezpieczeństwo zatrucia czadem wynika z faktu, iż tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Do objawów zatrucia tlenkiem węgla należą m.in.: ból głowy, zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszność, trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony i nieregularny, senność, nudności. Osłabienie i znużenie, które odczuwa zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny i nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny, traci przytomność i, jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło drugą edycję kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność!”, która stanowi odpowiedź na alarmujące statystyki dotyczące ofiar pożarów i zatruć czadem. Celem kampanii jest uświadamianie istnienia niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz pokazanie, jak można zapobiegać zatruciom. W ramach kampanii opracowany został specjalny spot dotyczący zagrożeń czadem i ogniem: https://www.youtube.com/watch?v=3Mjr-Tv3Zb0

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco