środa, 06 grudzień 2017 14:29 | Aktualności

Smartfony są w dzisiejszym świecie urządzeniami powszechnego użytku, stosowanymiw telekomunikacji mobilnej, bezprzewodowej. Telefon dla wielu osób staje się czymś osobistym, z czym trudno się rozstać i mało kto wyobraża sobie dzisiaj życie bez „komórki”.

Z punktu widzenia fizyki za działanie telefonu komórkowego odpowiadają fale elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych. Jak wiemy, pola elektromagnetyczne powszechnie występują w środowisku pracy i życiu człowieka.

W uproszczeniu telefon komórkowy (m.in. za pomocą mikrofonu) przetwarza dźwięk (głos) na sygnał elektryczny, a antena, w którą wyposażony jest telefon, emituje sygnał o częstotliwości radiowej do najbliższych urządzeń nadawczo-odbiorczych stacji bazowej (BTS). Następnie sygnał przesyłany jest do centrali operatora. W dalszym etapie trafia do wybranego użytkownika telefonu, czyli odbiorcy. Połączenie zachodzi wtedy, gdy „mamy zasięg”, a więc jesteśmy w zasięgu danej stacji bazowej. Telefony korzystają ze stacji bazowej, z której sygnał jest w danym punkcie najsilniejszy i w razie potrzeby zmieniają automatycznie dotychczasową stację podłączając się do innej stacji bazowej. Każdy telefon komórkowy, który jest włączony, systematycznie wysyła raport bądź aktualizację do sieci komórkowej, aby system miał informacje o dostępności użytkowników telefonii komórkowej na danym terenie. W przypadku, gdy zanotuje się niższy zasięg lub spadek jakości sygnału, to automatycznie stacja bazowa przekazuje połączenie do innej stacji bazowej, oferującej lepszą jakość sygnału. W przypadku odbioru połączenia to antena stacji bazowej komunikuje się z odbiornikiem-anteną telefonu.

W Polsce aktualnie rozróżniamy technologie telefonii komórkowej różnych generacji:

•    2G – w paśmie częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz,
•    3G  (UMTS) – w paśmie częstotliwości 900 MHz i 2 GHz,
•    4G (LTE) – w paśmie częstotliwości 800 MHz, 1800 MHz i 2600 MHz.

Moc obecnie stosowanych telefonów mobilnych nie przekracza 2W.

Z danych Raportu UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) „o stanie rynku telekomunikacyjnego
w Polsce w 2015 roku” wynika, że na koniec 2015 roku odnotowano w Polsce 56,6 mln kart SIM, co przełożyło się na nasycenie usługami telefonii mobilnej na poziomie 147,2 %. W przytoczonym Raporcie można także zauważyć wzrost średniego czasu połączenia z 2 minut na koniec roku 2014 do 2,13 minut na koniec 2015 roku. Jednocześnie stale wzrasta wykorzystanie transmisji danych za pomocą mobilnego Internetu.

Na promieniowanie elektromagnetyczne narażeni są bezpośrednio użytkownicy telefonów komórkowych, ponieważ energia promieniowania elektromagnetycznego wytwarzana przez antenę telefonu jest rozpraszana we wszystkich kierunkach wokół urządzenia. Natężenie pola elektromagnetycznego maleje wraz z oddalaniem się od źródła pola. Pola elektromagnetycznez zakresu radiofalowego zostały zaklasyfikowane do grupy 2B, czyli do grupy czynników lub zespołu czynników przypuszczalnie rakotwórczych dla ludzi i mogą oddziaływać na organizm człowieka
w sposób bezpośredni lub pośredni. W wyniku bezpośredniego oddziaływania fal dochodzi do pochłaniania energii pola elektromagnetycznego, a w efekcie do ogrzewania tkanek – skutek termiczny. Wielkością opisującą tempo pochłaniania energii jest SAR, czyli szybkość pochłaniania właściwego energii, wyrażania w watach na kilogram [W/kg]. Telefony komórkowe, smartfony powinny spełniać wymagania określone w międzynarodowych zaleceniach dotyczących ekspozycji na działanie fal radiowych i nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości ekspozycji opracowanych przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Komisja określiła wartości graniczne zapewniające bezpieczeństwo populacji ludności. Zgodnie z tymi zaleceniami wartość współczynnika SAR dla urządzeń telefonii komórkowej nie powinna przekroczyć 2,0 W/ kg (dla 10 g tkanki). Sprzedawcy telefonów komórkowych mają obowiązek dostarczyć kupującemu instrukcję obsługi urządzenia. W instrukcji obsługi smartfonu/ telefonu znajduje się informacja na temat SAR, z którą warto się zapoznać, aby bezpiecznie użytkować telefon. Producent podaje w instrukcji wartości SAR dla danego modelu telefonu, zmierzone podczas testów kontrolnych zarówno podczas trzymania urządzenia przy głowie, jak i podczas trzymania urządzenia przy ciele.

Co należy zrobić, aby ograniczyć narażenie na pole elektromagnetyczne podczas użytkowania telefonu?

Warto trzymać urządzenie w odległości kilku centymetrów od ciała, doskonałym rozwiązaniem są tu zestawy głośnomówiące lub po prostu ograniczyć czas korzystania z urządzenia.

Rys. Wzrost temperatury tkanek na wskutek absorpcji energii pola elektromagnetycznego o częstotliwościach mega- lub gigahercowych (używanie telefonu komórkowego i wzrost temperatury w obrębie głowy), źródło: http://archiwum.ciop.pl/26003.html.

Warto zauważyć, że w warunkach podróży samochodem lub pociągiem w obszarach gorszej infrastruktury sieci telefonii komórkowej wartości natężeń pola elektromagnetycznego od smartfonu lub telefonu komórkowego mogą być wyższe niż w warunkach stacjonarnej, zwyczajowej eksploatacji.


Źródła:
1.    http://who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/
2.    http://www.foton.if.uj.edu.pl/documents/12579485/137064102/03+komorka_Kawalec_2.pdf
3.    https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=23480
4.    https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania
5.    http://archiwum.ciop.pl/56488
6.    http://archiwum.ciop.pl/26003.html

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco