piątek, 16 luty 2018 11:10 | Aktualności

W dniu 16 lutego 2018 roku wchodzi w życie ustawa zakładająca całkowity zakaz korzystania z solarium przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.

Celem  ustawy jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

Jak wynika z licznych badań, korzystanie z solariów sprzyja zachorowaniu na nowotwór skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych, jednak najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież. Skóra osób młodych nie jest jeszcze w pełni dojrzała (komórki macierzyste znajdują się bliżej powierzchni skóry niż u osób dorosłych), co znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe skóry.

Przepisy ustawy zabraniają reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium oraz udostępniania solarium małoletnim.

Art. 4. Zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności:

  • W telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;
  • Na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;
  • W środkach usług informatycznych.

Art. 5.

  • Zabrania się udostępniania solarium małoletnim.
  • W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.
  • W razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2, osoba udostępniająca solarium odmawia udostępnienia solarium

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco