wtorek, 20 luty 2018 12:24 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego dla dzieci i młodzieży zorganizowano ogółem 488 turnusów  wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 169 turnusów wyjazdowych oraz 319 turnusów w miejscu zamieszkania. W województwie pomorskim ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało 13 572 uczestników.

W bieżącym roku w czasie dwutygodniowych ferii zimowych Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego w ramach nadzoru nad zimowym wypoczynkiem dzieci i  młodzieży skontrolowała ogółem 291 turnusów, w tym 67 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 26 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 198 form wypoczynku w miejscu zamieszkania. Przeprowadzono również jedną kontrolę turnusu, który nie został zgłoszony przez organizatora w bazie MEN (tzw. „dziki” turnus).

Odnotowano 9 przypadków zachorowań wśród dzieci i młodzieży. Nie stwierdzono wypadków i urazów ani zatruć pokarmowych.

Stan higieniczno-sanitarny placówek wypoczynku zimowego zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w 2018 roku nie budził większych zastrzeżeń. Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych był odpowiednio przygotowany. Organizatorzy wypoczynku dbali, aby był on interesujący dla uczestników, a jednocześnie odbywał się w bezpiecznych i właściwych pod względem higieniczno-sanitarnym warunkach. Oferowany uczestnikom zimowiska program był ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco