czwartek, 22 marzec 2018 10:35 | Aktualności

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day). Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku. Dzień ten jest okazją do przypomnienia, że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku lub ograniczonego dostępu do czystej wody pitnej. Ma to wpływ na ich życie, zdrowie, edukację i źródła utrzymania.

Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwu, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Regularne dostawy wody pitnej należą do najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Woda ma również zasadnicze znaczenie dla zdrowia (bezpośrednio i pośrednio poprzez higienę) oraz bezpieczeństwa żywności.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody 2018 to „Natura dla wody”. Ma ono uzmysłowić nam, iż uszkodzone ekosystemy wpływają na ilość i jakość wody dostępnej do spożycia przez ludzi, a w konsekwencji ma to wpływ na wszystkie elementy naszego życia.

Światowe zasoby słodkiej wody kurczą się. Choć Ziemię w ok. 70% pokrywa woda, to zaledwie 2,5% to woda słodka, która nadaje się do picia. Woda to nasz skarb – dbajmy o niego, póki jeszcze mamy na to czas. Pamiętajmy, iż oszczędzając wodę w każdej dziedzinie naszego życia, codziennie decydujemy o losie naszych lokalnych ekosystemów, które tworząc właściwe środowisko mają ogromny wpływ na nasz klimat, a zarazem na ogólnoświatowe zasoby wody, z których my również korzystamy.

Źródła:
https://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-wody/
http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/swiatowy-dzien-wody
http://worldwaterday.org/

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco